Belanghoudersbijeenkomst  2015

Pauluskerk

Maatwerk in de Pauluskerk

Doordenkertjes

In het betoog van Albert Jan Kruiter over het afwegingskader voor maatwerk kwam een aantal stevige onliners, frappante feiten en doordenkertjes voorbij. Om nog even op te kauwen...

"Maatwerk is gelegitimeerde willekeur"

"Hoezo moeten we proberen de complexiteit te begrijpen? Het gaat erom de complexiteit te reduceren!"

"Bureaucratisering en individualisering zijn elkaars oorzaak en elkaars gevolg. De kip en het ei."

"In 80% van de gevallen dat professionals tegen ons zeggen 'het mag niet', mag het wel. In 10% van de gevallen dat men zegt 'het mag het niet', dan móet het zelfs van de wetgever. En in de resterende 10% van de gevallen dat ze zeggen 'het mag niet', hebben de professionals gelijk."

"In de grondwet staat helemaal niet dat iedereen gelijk is. Gelijke gevallen moeten we gelijk behandelen. Dát is wat er staat. Ik pleit voor het ongelijkheidsbeginsel: we zijn in principe allemaal ongelijk."

"We hebben rechtmatigheid steekhoudend laten worden. We moeten het monopolie van rechtmatigheid doorbreken."