Belanghoudersbijeenkomst  2015

Pauluskerk

Maatwerk in de Pauluskerk

Poll

Maatwerk, hoe legitiem is dat?

Bij maatwerk gaat het om de balans tussen rechtmatigheid, rendement en betrokkenheid. Maar hoe legitiem is het om de ene burger anders te behandelen dan de ander? Wat doet dat met ons gevoel voor rechtvaardigheid? Kies de stelling die het meest bij u past:

 

Uitslag eerdere poll

Voorafgaand aan de bijeenkomst vroegen we welke waarde u het belangrijkst vindt: rechtmatigheid, rendement of betrokkenheid?

20% vindt dat we regels en wetten moeten negeren als ze ongewenste effencten hebben.

20% vindt dat kosten en baten met elkaar in balans moeten zijn, omdat we anders straks geen publiek domein meer hebben.

60% vindt dat mensen zelf en met elkaar oplossingen moeten verzinnen, dat is belangrijker dan de kwaliteit van die oplossingen.