Belanghoudersbijeenkomst  2015

Pauluskerk

Maatwerk in de Pauluskerk

Quotes van de dag

 

"Na de nieuwe wetgeving en de grote verwarring die erop volgde, is het nu het moment om door te pakken. 'Can't beat the system', zeggen ze dan. Maar samen met onze partners gaan we het in ieder geval proberen. Gelukkig is er hier in Oss een sfeer ontstaan waarin we elkaar kunnen aanspreken op onze gezamenlijke visie en de wil om samen te werken."
Kitty de Laat, directeur-bestuurder Vivaan

"Maatwerk leveren. Eigenaarschap nemen. Je niet altijd achter de regels verschuilen. Ik vind het mooie gedachten. Maar hoe zorg je ervoor dat het verandert? En dat de professional niet bang is om fouten te maken? Die moet zich gesteund voelen door zijn werkgever. Vertrouwen krijgen, dáár begint het."
Eveline Ciolina, teammanager Zorg & Welzijn BrabantZorg

"Prachtig hoe Albert Jan Kruiter met zijn verhaal laat zien hoe vreemd onze maatschappij in elkaar zit. Met zijn out of the box-denken geeft hij je toch het idee dat we er samen verandering in kunnen brengen."
Harrie van Lith, wijkraad CKM

"Er is ruimte om te gaan werken op de manier zoals Albert Jan Kruiter ons schetst. Hard aanpoten wordt het. Maar het kán niet anders als je kijkt naar de casussen die hij ons beschrijft, of die zich hier in Oss voordoen."
Simon Franssen, directeur Dienst Gemeentebedrijven Oss

"Een goed verhaal, maar je moet ook blijven kijken naar waar de huurachterstand of de sociale problematiek symbool voor staan. Mensen komen niet zomaar aan een schuld."
Gezien Wilgenhof, Woningstichting Sint Joseph

"Ik zie de methode Kruiter als een goede manier om binnen de organisatie een beweging in gang te zetten. Je gaat elkaar specifieker bevragen en maakt betere afwegingen omdat je ook het rendement en het toekomstig rendement meeneemt. Zo kom je tot een besluit dat gefundeerder is dan wanneer je gewoon de regeltjes toepast."
Ineke van der Sloot, specialisatiemanager organisatiebeleid BrabantZorg

"Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik zie dat we dat gelijkheidsbeginsel nu nog heel vaak toepassen. We moeten meer naar de echte vraag luisteren, de vraag achter de vraag. En openstaan voor de oplossingen die de klant zélf aandraagt."
Sam Schoonus, manager huisvesting Cello